Klub

For vores børn og unge i 4.-9. klasse er der tilbud om at gå i Læringshusets Klub. Klubben er en integreret del af huset, og pædagogerne deltager i dele af undervisningen. Her kan du give den max gas, deltage i aktiviteter og hygge. Der er åbent efter skole. 

Teenage dreng smiler Kom og hæng ud i klubben

Plads til alle i klubben

Læringshusets klub er en integreret del af huset, og pædagogerne deltager i dele af undervisningen. I første omgang er det børnene i 4. klasse, som går i klub i Læringshuset, men på sigt er det alle vores børn og unge fra 4.-6. klasse. I skoleåret 2022-2023 er det 4. og 5. klasse og i skoleåret 2023-2024 er det 4., 5. og 6. klasse. Resten går i Klub 5'Inn i Hedehusene.

I klubben har vores børn og unge stor medbestemmelse på deres tid, dag og aktiviteter. På den måde flyder vigtige elementer som læring, leg, fællesskab og venskab naturligt sammen i dagligdagen. Derudover tilbyder pædagogerne spændende værksteds- og udeaktiviteter i løbet af ugen, som de kan deltage i, hvis de har lyst.

Det er plads til alle i klubben, uanset om barnet vil bevæge sig og har masser af energi eller er mere stille og fordybet. Derfor er der både mulighed at lave aktive ting som for eksempel fodbold og motor cross eller mere stille ting som for eksempel musik og gaming.

Pædagogerne har fokus på at give børnene og de unge plads, tid og hjælp til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber, fordøje skoledagen eller hvad der nu er behov for på dagen. Derudover er de opmærksomme på de børn og unge, der i en kortere eller længere periode har brug for en særlig voksenindsats.

Læs mere om forældrebetaling, lukkedage og nødpasning på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk/Dagtilbud-og-skole/SFO-klubber/SFO

En gruppe børn laver kampråb Deltag i aktiviteter i klubben

Indmeldelse i klubben

Du opskriver dit barn til Læringshusets klub via Den Digitale Pladsanvisning på borger.dkAlle forældre til børn i 3. klasse får automatisk et brev i januar eller februar måned. Barnet kan fortsætte i dagklub, indtil det fylder 15 år, og fortsætte i aftenklub, indtil det fylder 19 år.

Klubben i Læringshuset er en del af Klub 5'Inn. Du er velkommen til at kontakte dem eller læs mere på deres hjemmesider: 43 35 35 05, 5eren.dk. Klub Inn er placeret på Hovedgaden 448, 2640 Hedehusene og Klub 5'eren på Charlottegårdsvej 5, 2640 Hedehusene.

Teenage pige med pegefingrene oppe Vi ses i Læringshuset

Læringshuset | Leg - Lær - Lev