Skoleskift kommende 7. klasse

Læringshuset tilbyder skolegang fra 7.-9. klasse til vores unge fra Reerslev Skole, som skifter efter 6. klasse. Vi anvender en undersøgende tilgang til læring med fokus på naturvidenskab og teknologi, hvor fagene samarbejder om virkelighedsnære og innovative projekter og værktøjer. Det styrker dine evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være kreativ.

Dreng holder hænderne om rygsækkens stropper Kom og lær gennem projektforløb i skolen

Reerslev Skole tilbyder skolegang fra 0.-6. klasse, hvorefter Læringshuset overtager fra 7.-9. klasse. Vi tilbyder vores unge fra Reerslev Skole et trygt og godt folkeskoleskift til kommende 7. klasse og en sjov og lærerig afslutning på den sidste del af folkeskoletiden.

 

Overgang fra 6. til 7. klasse

I januar inviterer Læringshuset elever til kommende 7. klasse og deres forældre til informationsmøde i Læringshuset. Her viser vi rundt i vores moderne læringsmiljøer og fortæller mere om brobygningsforløbet og skoledagen.

I løbet af foråret skal elever og forældre på Reerslev Skole tilkendegive, hvilken skole der vælges efter 6. klasse. Det er Reerslev Skole, som indsamler informationen og overleverer den til Læringshuset.

Før sommerferien inviterer Læringshuset vores unge til kommende 7. klasse til en besøgsdag i Læringshuset. Her er der mulighed for at møde de nye klassekammerater og lærere samt opleve en skoledag i huset.

Efter sommerferien tager 7. klasse på lejrskole. Læringshuset har bevidst valgt at placere lejrskolen i 7. klasse, da det er en god måde at ryste nye og gamle elever og lærere sammen.

Pige med ryggen mød vindue arbejder på en computer Elev arbejder med PC

Godt rustet til fremtiden

7.-9. klasse er den sidste del af din skoletid. I denne periode skal du blive mere selvstændig og tage mere ansvar for din egen læring. Sammen hjælper vi dig, så du er klar og bedst muligt rustet til afgangsprøverne i 9. klasse og dit fremtidige liv i det foranderlige og højteknologiske samfund, som venter i fremtiden.

I Læringshuset tager vi vores børn og unges iboende nysgerrighed og skabertrang alvorligt og plejer den gennem alle årene. Det handler om at få lov til at lege, bygge, problemløse og idéudvikle i veltilrettelagte læringsforløb i løbet af skoledagen.

Derfor minder huset også mere om et designlaboratorium end en traditionel skole, hvor entreprenørskab og kreativitet er nogle af grundpillerne. Huset består blandt andet af større fællesrum, som kan bruges til arrangementer, præsentationer og udstillinger med mere. Derudover er der forskellige værksteder, laboratorier og studier til rådighed. Det er en slags faglokaler, hvor flere fag kan spille sammen samtidig. Huset indeholder desuden en integreret håndboldhal.

Valgfag

To hænder rundt om et træ former et hjerte Elev laver hjerte med hænderne foran træstamme

Vigtige elementer i skoledagen

Luk alle
Udfold alle
Vi ses i Læringshuset

Læringshuset | Leg - Lær - Lev