Skolestart kommende 0. klasse

For vores børn til kommende 0. klasse er der tilbud om at gå i Læringshusets førskole fra april. Førskolen er en integreret del af huset, og pædagogerne kommer fra skolefritidsordningen (SFO), hvor børnene kan gå sammen om morgenen og eftermiddagen. Her kan du blandt andet lege, hygge og arbejde i værksteder. En tryg, sjov og lærerig førskolestart. 

Pige kaster med papirfly Kom og leg i førskolen

Åbent læringshus for forældre med børn til kommende 0. klasse

Alle forældre med børn til kommende 0. klasse i Høje-Taastrup Kommune er velkomne til åbent læringshus.

  • Dato - 16. november
  • Tid - 17.00-18.30

Først er der et fælles informationsmøde, hvor du møder pædagoger, lærere, ledelse og skolebestyrelse. Derefter deler vi os i to, hvor den ene halvdel starter i 0. klasserne, mens den anden halvdel er på rundvisning i huset. Bagefter bytter de to plads. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål til vores dygtige lærere og pædagoger.

 

Velkommen i Læringshuset

Vi glæder os til at byde jeres barn velkommen i Læringshuset. I første omgang i førskolen og SFO'en fra april og i anden omgang i 0. klasse fra august.

Vi lægger vægt på at skabe en tryg skolestart, fordi det danner fundament for det gode skoleliv, som venter i Læringshuset. Et skoleliv hvor vores børn trives og udvikler sig fagligt og personligt, så de med årene bliver rustet til videre uddannelse og på længere sigt til at stå på egne ben i livet generelt.

Du indskriver dit barn til Læringshusets førskole via Den Digitale Pladsanvisning på borger.dk, når indskrivningen åbner. Indskrivning af børn til kommende 0. klasse åbner midt i november og lukker midt i januar. I november afholder vi åbent hus for alle interesserede forældre. Du modtager en besked om dette i din Digitale Postkasse.

Efter indskrivningen er lukket, bliver der åbnet op for manuel indskrivning af børn uden for skoledistriktet. Hvis der ikke er flere ledige pladser i 0. klasse, kan barnet komme på venteliste fra uge 7 frem til skolestart. Tildelingen af eventuelle ledige pladser sker efter søskende- og afstandskriteriet.

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål eller vil høre mere om mulighederne for førskolestart i Læringshuset.

Dreng kigger på pige som hælder indhold i reagensglas Afmåling i reagensglas

Spændende, udfordrende og lærerrigt

Vi lægger vægt på, at der skal være en rar atmosfære i førskolen og SFO’en, og at det skal være spændende, udfordrende og ikke mindst lærerigt for vores børn at være i Læringshuset. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter i løbet af dagen - for eksempel dialogisk læsning, bevægelseslege og lege med fokus på sociale kompetencer.

Foruden vores spændende hus har vi en dejlig legeplads og kort afstand til lokalområdets legepladser og grønne områder med plads til fysiske udfoldelser. Derudover gør vi brug af husets multisal, dansesal og makerspace (værksted), når det er muligt.

En stor del af tiden går med at lære vores børn, hvor de må være i huset og hvad strukturen og rammerne er i førskoleperioden. Den genkendelige ramme og struktur bygger vi videre på i 0. klasse.

To piger ligger på ryggen i skumgrav Besøg i Springcenter Nærheden

"Her er jeg i fællesskabet"

I førskolen arbejder vi videre med ”Her er jeg i fællesskabet”, som børnene har lavet sammen med pædagogerne i børnehaverne. Her arbejder de med at blive bevidste om, hvem de selv er, og hvilke kompetencer de har, samt at få et godt kendskab til de andre børn og børnegruppen i sin helhed. Det skal være med til at give dem tryghed og sociale kompetencer.

I dette arbejde er der særlig fokus på temaerne ”Barnets alsidige personlige udvikling”, ”Sociale kompetencer” og ”Kulturelle udtryksformer og værdier”. Yderligere bliver ”Her er jeg i fællesskabet” også brugt til at skabe den røde tråd fra børnehaverne til førskolen. 

Vi tager også udgangspunkt i plancherne, når der skal vælges fælleslege, aktiviteter og bøger, så der er genkendelighed. Hvert enkelt barns planche vil blive fremhævet i det omfang, som barnet er motiveret for.

 

Start i SFO'en

Om morgenen og eftermiddagen kan barnet gå i Læringshusets i SFO. Her kan de blandt andet lege, hygge og arbejde i værksteder. Det er de samme pædagoger, som er tilknyttet vores børn i førskolen, som de møder i SFO'en. Pædagogerne fungerer på den måde som primær kontakt til børnene på årgangen. Det giver pædagogerne et godt indblik i det enkelte barn og dets relationer, hvilket ligeledes gavner vores samarbejde med jer som forældre.

I starten samles vores børn i SFO'en, når de større børn kommer fra skole. Det gør vi indtil vi vurderer, at de er så trygge og integrerede i SFO'en, at det ikke længere er nødvendigt.

Dreng kigger på tablet Teknologiforståelse

Forældresamarbejde og Aula

Det gode forældresamarbejde betyder rigtig meget i førskolen og SFO'en. Derfor gør vi en del ud af den gode kommunikation med hinanden. Du kan altid komme til os, hvis du har spørgsmål eller behov for at drøfte noget. Vi laver desuden et ugebrev, så du løbende kan følge med i, hvad der er sket og kommer til ske i løbet af ugen.

Vi bruger kommunikationssystemet Aula - ”Komme/gå”-modulet - hvilket er vigtigt for vores fælles daglige kommunikation. Du er velkommen til at kontakte pædagogerne, hvis du har brug for hjælp.

For børnenes vedkommende hænger der skærme i garderoben, hvor de skal trykke sig ind på nogle ikoner, som billedligt fortæller lidt om, hvor de er - for eksempel kan barnet være på legeplads, i multisal eller på tur. Når du henter dit barn, kan du trykke på dit barns klassetrin, finde dit barns billede og under dette se, hvor dit barn opholder sig. Vi vil selvfølgelig instruere børnene og jer i, hvordan det fungerer.

Du kan læse mere om Aula på deres hjemmeside Aulainfo.dk.

Drenge måler med hænderne på stort maleri på væggen Malerværksted

Praktiske informationer

Luk alle
Udfold alle
Pige med skateboard Vi ses i Læringshuset

Læringshuset | Leg - Lær - Lev