Start hos os

Det er en stor beslutning som forældre, at skulle vælge dagtilbud, skole, skolefritidsordning eller klub på barnets vegne. Derfor gør vi meget ud af at sikre en tryg og god start hos os, både for barn og forældre. I Læringshuset er vores børn og unge det mest dyrebare og livgivende, vi har, præcis ligesom derhjemme. Det er dem, det hele handler om. 

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Læringshuset er en såkaldt 0-18 år konstruktion, hvor dagtilbud, skole, skolefritidsordning (SFO) og klub er en integreret del af huset. Det betyder, at dit barn i princippet kan starte i dagtilbuddet som 0-årig og slutte i aftenklubben som 18-årig.

Læringshuset tager overordnet afsæt i Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik, som er gældende for hele 0 - 18 års området. Her lægges vægt på:

  • Den første tid i barnets liv
  • Læringslyst hele børne- og ungelivet
  • Trivsel og fællesskaber
  • Sammenhæng og helhed i børn og unges liv

Herunder kan du læse mere om at starte hos os.

To forældre krammer deres barn i midten To forældre krammer deres dagtilbudsbarn

Dagtilbud

Luk alle
Udfold alle
Forældre siger farvel til barn med skoletaske Forældre siger farvel til skolebarn

Skole

Luk alle
Udfold alle
Forældre spiller fodbold med barn Forældre spiller fodbold med SFO-barn

Skolefritidsordning (SFO)

Luk alle
Udfold alle
Forældre kaster med et modelfly med et barn Forældre kaster med modelfly med klubbarn

Klub

Luk alle
Udfold alle
Glad pige med konfetti Vi ses i Læringshuset

Tak fordi du læser med!