Videre uddannelse

I Læringshuset forbereder vi vores børn og unge til videre uddannelse. Når du har afsluttet 9. klasse i Læringshuset, har du nemlig mulighed for at fortsætte i 10. klasse eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

De to store hovedgrupper af ungdomsuddannelser er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Derudover er der en række andre uddannelser - for eksempel inden for de maritime uddannelser, hvor der så kan være krav om en vis alder, erhvervserfaring eller andet.

For unge, der ikke er parat til en anden ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Større gruppe teenagere går ned af en trappe mellem to højhuse Elever i brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse

Videre uddannelse i lokalområdet

Du finder både gymnasier og HF, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser i Høje-Taastrup Kommune og nærmeste omegn. Læs mere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside uddannelse.htk.dk

 

10. klasse

Høje-Taastrup Kommune har 10. klassetilbuddet Linie 10, som ligger på Parkvej i Taastrup. Læs mere om Linie 10 på deres hjemmeside linie10.aula.dk

 

Gymnasium (HTX, HHX, STX)/Højere Forberedelseseksamen (HF) 

Høje-Taastrup Gymnasium (STX) også kaldet HTG ligger lige ved Høje-Taastrup Station. Samme sted er der også HF (Højere Forberedelseseksamen). Læs mere om Høje-Taastrup Gymnasium på deres hjemmeside htg.dk

Der er mange gymnasier (HTX, HHX, STX, HF) i de nærliggende kommuner, som også kan søges af unge fra Høje-Taastrup Kommune.

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

Ønsker du at tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er der erhvervsuddannelser i blandt andet Roskilde, Glostrup, Herlev, Rødovre, Ballerup, Ishøj og Gladsaxe samt på mange forskellige adresser i København. Desuden er der social- og sundhedsskolen i Brøndbyvester.

 

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Høje-Taastrup Kommune indgår i et FGU-institutionssamarbejde med Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner under navnet FGU-skolen Øst. FGU-skolens afdeling i Høje-Taastrup ligger på Rugvænget 7, 2630 Taastrup. Læs mere om FGU-skolen på deres hjemmeside fgu-skolen.dk

Hænder peger på PC skærm Du finder information om ungdomsuddannelser på UG.dk

Ungeguide HTK

Er du mellem 15-25 år og har brug for vejledning eller hjælp til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du i Høje-Taastrup Kommune kontakte Ungeguide HTK.

I Ungeguide HTK er der uddannelsesvejledere og ungeguider, som guider dig på din uddannelsesvej, så du kan tage de skridt, som er de rigtige for dig. Hvis der er brug for at inddrage andre i kommunen - for eksempel Jobcentret, så kan du også tale med dem om det.

Når du kontakter Ungeguide HTK, starter I med en samtale, hvor I sammen aftaler dit videre forløb. Læs mere om Ungeguide HTK på kommunens hjemmeside htk.dk/Dagtilbud-og-skole/Ungeguide/Ungeguide

 

Find din uddannelsesvejleder

Du kan altid finde din uddannelsesvejleder på ung.unoung.dk

Vi ses i Læringshuset

Læringshuset | Leg - Lær - Lev